Brokerage ng Negosyo

Para sa mga Mamimili at Mga Nagbebenta

Mayroon kaming higit sa 25 taon na karanasan sa brokerage ng negosyo na kumakatawan sa mga mamimili at nagbebenta. Mula sa kasunduan sa pag-aari o pagbili ng stock, tinutulungan namin ang aming mga kliyente sa paghahanda ng mga pakete sa pagtatalaga sa pag-upa, mga kasunduan sa pagpapaupa ng pinansiyal, mga kasunduan sa pagpapadala ng bulk sale, mga pakikipag-negosyong hindi nakikipagkumpitensya, mga programa sa pagsasanay at paglipat, pangangasiwa ng escrow, at mga serbisyo sa pag-aayos ng negosyo.