Konsultasyon

Ipaalam sa Amin ang Iyong Payo

Ang aming istraktura sa pagkonsulta ay dinisenyo para sa mga partikular na pangangailangan ng aming mga kliyente. Kami ay nakatuon upang matugunan ang mga layunin ng aming mga kliyente sa isang tuluy-tuloy at malinaw na paraan. Nag-aalok kami ng konsultasyon sa mga bagay na tulad ng Commercial Property Analysis, Investment Consulting, Rekomendasyon para sa Pagbubuo ng Kasunduan sa Pagbebenta, Advice Advice, Resolusyon ng Pagtutol, at Pagbebenta-Pagsusuri sa Balanse-Balik.