LANDLORD at UMUUPA

REPRESENTASYON

Kami ay Narito Para Sa Iyo

Upang tulungan ang aming mga Landlords at mga Nangungupahan, matukoy namin ang mga pinakamahusay na istraktura ng lease sa loob ng kinakailangang panahon ng oras at kumpletuhin ang transaksyon sa isang propesyonal na paraan. Nasasangkot kami sa pamamagitan ng buong transaksyon sa pagpapaupa, kabilang ang bagong negosasyon sa lease, pag-renew ng pag-upa, pagbabagong-tatag, subleasing, at pagtatapos ng mga lease. Tinutulungan din namin ang pag-aayos ng mga karagdagang serbisyo kabilang ang pagsusuri sa pag-upa, mga serbisyo sa pag-aayos, disenyo ng arkitektura, at konstruksiyon. Nakapagtatag kami ng isang malakas na network ng mga eksperto sa lugar sa mga trades na ito upang matugunan ang mga pangangailangan ng aming mga kliyente.