PROPERTY MANAGEMENT

Personalized Professional Care 

Mula sa malalaking komersyal na mga property complex sa mga solong residential townhouses, nagsasagawa kami ng propesyonal na pag-aalaga ng bawat ari-arian na pinamamahalaan namin. Nagbibigay kami ng may-ari ng may ari-arian na may detalyadong ulat sa pamamahala sa batayan ng pag-ikot ng paunang natukoy. Sinusubaybayan namin ang bawat aspeto ng pag-upa mula sa mga sertipiko ng seguro, mga pagpipilian na ginamit, mga multa na mga parusa sa pagbabayad, mga permit sa pagsaklaw, mga kahilingan sa pagtatalaga sa mga isyu sa pagpapanatili at pag-aayos.

EXPERIENCE